Přírubové odnímání

Systém odnímání kulového čepu za pomocí nářadí

(Dvou šroubů)